Ortsråd

Organisation: 
Respektive ort har ett Ortsråd som består av personer med driv att utveckla
sin ort. En representant från varje ort sitter med i styrelsen för Attraktiva
Toarp. Vid dessa styrelsemöten så diskuteras bl.a ortöverskridande ärenden.
Observera att Ortsråden inte har någon egen styrelse!

Alla är välkomna!
Ju fler representanter från nedanstående desto bättre:

 • Aplareds Idrottsförening
 • Föräldraförening
 • Hembygdsförening
 • Skytteförening
 • Pensionärsförening
 • Skolan
 • Företagare
 • Boende
 • LRF
 • Bridgegänget
 • Samt alla andra som vill vara med och påverka ditt Aplared
Varför Ortsråd?
 • Samverkan mellan Ortsråd
 • Inventering Aplared
 • Utvecklingsplan
 • Länk till beslutsfattarna
 • Lokala visionsträffar
 • Turism
 • Inflyttning
 • Remissorgan för Stadsdelsnämnd
 • Lokalt inflytande
 • Och mycket annat
Kontaktpersoner Ortsråd
Sänd mail via intresse@aplaredsif.se
Henrik Andersson
Daniel Vadberg
Området för Attraktiva Toarp