Sammanställning från Stormöte 15 augusti – AIF.

Datum nästa stormöte 21 nov

Tack alla ni som deltog på stormötet, det var mycket givande!

Nyckeldatum:
6 Oktober rivning grön barack & gammalt elljusspår. samt lagning fobollsmål
21 November nästa stormöte 18:30 Ekbacken

Uthyrning Ekbacken:
Stefan Zackrisson ny ansvarig

Drift/underhållsgrupp för Ekbacken mm:
Syftet – Grupp tillgänglig för allt från byta glödlampor på Ekbacken till riva gammalt elljusspår.
Deltagare (maillista) – 10 st i dagsläget (öppen för alla)
Kontaktpersoner Christer Hedendahl och Bernt-Åke Nilsson
Identifierade aktiviteter just nu:
– Riva grön barack + gammalt elljusspår (6 okt)
– Laga fotbollsmål (nät+ev svets) (6 okt)
– Boulebana (ny bänk)
– Tvätt husfasad Ekbacken

Ekbackens framtid:
Bjuda in kommunen till samtal om hur vi kan påverka Naturförskolan Ekbackens framtid i positiv riktning. Hanna och Rikard driver detta.

Sponsringsgrupp:
Stefan Zackrisson, Christer Hedendal, Pelle Klerfors

Aktivitetsansvarig:
Syfte – Samordning och planering av aktiviteter för barn. Samordning av ledare för dessa grupper samt att närvarorapporter kommer in till AIF-styrelse för bidragssökning.
Ansvarig – Niklas Linderholm
Ps. Har vi fungerande vuxengrupper inom olika aktiviteter kan vi säkerligen skapa liknande barnaktiviteter med ledare från vuxengrupperna. Tänk gärna på detta och hör av Er om ideér på nya barnaktiviteter.

Bamsegympa planeras att starta 22 oktober. Mer info följer. Petra och Michaela ansvariga.

AIF Hemsida – Ansvarig för innehåll tas över av Jennie Mikaelsson

Vill du vara med i någon grupp ovan, eller har annan input går det bra att sända mail till intresse@aplaredsif.se

Med vänlig hälsning
Henrik Andersson