Lokaler och omgivning

Aplareds IF ansvarar och underhåller:

  • Tennisplan (ovanför auktionshallen på Tennisvägen)
  • Bouleplan (vid gräsplan Ekbacken)
  • Gräs-/grusplan
  • Elljusspår (1500 m vid Ekbacken)
  • Vindskydd (i skogen grusplanen med möjlighet för grillning)
  • Idrottsstugan (Ekbacken)