Motionsspår

Spåret är tänt mellan 05:00 – 22:00 med uppehåll för dagsljuset.

I omgivningen kring Ekbacken ligger ett naturreservat med vacker natur och odlingsrösen från bronsåldern. Elljusspåret är 1,5 km långt och färdigställdes under 2018.

Projektet blev verklighet efter flera års planering och med hjälp och stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Borås Stad, Svensk Idrott, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad samt sponsring från lokala företag och personer.

Som privatperson har du möjlighet att bidra till att hålla spåret i fint skick genom att ”sponsra” en stolpe, detta gör man genom att kontakta oss via mail.

TACK TILL:

   

och alla andra som bidragit med resurser och tid,
utan er hade detta inte varit möjligt.